Tilmeldingen er nu afsluttet

Dagsorden for medlemsmødet

               1) Velkomst

               2) CNP Assurances Danmark, status, administration hos AP PensionsService

               3) Externaliseringsprocessen

               4) Den igangværende proces

               5) Eventuelt